Pro měření plynu se užívá jednotka m3 (metr krychlový), který je lidově nazýván jako kubík. Cena plynu za m3 se v současné době pohybuje v rozmezí 10 až 20 Kč. Za zmínku stojí fakt, že i když je spotřeba vaší domácnosti na plynoměru zaznamenána právě v m3, na faktuře za odebraný plyn, kterou vystaví váš dodavatel zemního plynu, je tato spotřeba uváděna v kWh.

Na faktuře jsou kWh, nikoli m3

Jak již bylo uvedeno výše, přesné údaje o spotřebě plynu a také výslednou cenu za odebraný plyn naleznete vždy na faktuře za odebraný plyn, kterou vám vystaví a pošle váš dodavatel zemního plynu. Spotřeba plynu je přitom uvedena v kWh (kilowatthodinách), případně MWh (megawatthodinách). Účtuje se tedy množství dodané energie, nikoliv objem dodaného plynu v m3, jak tomu bylo v minulých letech.

Převod m3 z kWh

Pokud chcete zjistit cenu plynu za m3, která je platná pro vaši domácnost, vycházejte z faktury od vašeho dodavatele plynu. Údaje, které jsou na faktuře uvedené v kWh, nejprve převeďte na m3. Užijte přitom následujícího koeficientu: 1 m3 = 10,55 kWh. Přesnou hodnotu tohoto koeficientu navíc najdete vždy na faktuře za odebraný plyn.

Přesná cena za 1 m3

Jakou cenu platí domácnosti za spotřebu 1 m3 zemního plynu? Zpravidla 10 až 20 Kč. Pokud však domácnost plynem nejen topí, ale i ohřívá vodu nebo na plynu vaří, pohybuje se v současné době cena plynu za m3 kolem 17 Kč.

Čím je cena za m3 určena?

Cena plynu za m3 se skládá celkem ze dvou složek. První složkou ceny plynu za m3 je tzv. regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad. Její výši, jež je pevná a neměnná, tudíž nemohou dodavatelé zemního plynu nijak ovlivnit. Tato cena zahrnuje platbu za distribuci zemního plynu do odběrného místa zákazníka, která se vypočítává ze skutečné spotřeby za vyúčtovací období. Jde vlastně o platbu za odebraný zemní plyn.

Dodavatel určuje cenu plynu za m3

Druhá složka ceny plynu za m3 je neregulovaná, tudíž její výši může dodavatel zemního plynu významně ovlivnit. Neregulovaná složka ceny plynu za m3 tvoří navíc až 80 procent výsledné ceny dodávky zemního plynu a je závislá na nabídce jednotlivých dodavatelů zemního plynu nebo poskytovatelů služeb. Chce-li tedy odběratel levnější zemní plyn, může výši platby za tuto energii ovlivnit právě výběrem vhodného dodavatele plynu.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

Výběr toho nejlevnějšího dodavatele plynu se přitom odvíjí od distribučního území, pod které domácnost spadá (tedy E.ON distribuce, JMP Net, SMP Net, VČP Net, Pražská plynárenská Distribuce nebo RWE GasNet), a také od toho, jakým způsobem domácnost zemní plyn využívá. Tj. zda na zemním plynu pouze vaří, ohřívá vodu nebo také zemním plynem topí.

Co nemá na cenu plynu za m3 vliv?

Na výši ceny plynu za m3 nemá v případě domácností žádný vliv daň z plynu. Podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jsou totiž domácnosti od placení daně ze zemního plynu osvobozeny.