Cenu zemního plynu, který se dostane od dodavatele ke spotřebiteli, tvoří dvě základní složky. První z nich se odvíjí od nařízení Energetického regulačního úřadu, druhou z nich ovlivňuje právě samotný dodavatel plynu.

Regulovaná cena

První složkou ceny dodávky zemního plynu je regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad. Její výši, jež je pevná a neměnná, tudíž nemohou dodavatelé zemního plynu nijak ovlivnit. Tato cena zahrnuje platbu za distribuci zemního plynu do odběrného místa zákazníka, která se vypočítává ze skutečné spotřeby za vyúčtovací období. Jde vlastně o platbu za odebraný zemní plyn.

Distribuce zemního plynu

V regulované ceně je dále zahrnut stálý měsíční poplatek za distribuci zemního plynu, který je součinem poplatku za odebraný zemní plyn a počtu měsíců vyúčtovacího období. V rámci regulované ceny odběratel zemního plynu také platí příspěvek na činnost operátora trhu.

Neregulovaná složka

Druhá složka ceny dodávky zemního plynu je neregulovaná, tudíž její výši může dodavatel zemního plynu významně ovlivnit. Neregulovaná složka ceny tvoří navíc až 80 procent výsledné ceny dodávky zemního plynu a je závislá na nabídce jednotlivých dodavatelů zemního plynu nebo poskytovatelů služeb. Chce-li tedy odběratel levnější zemní plyn, může výši platby za tuto energii ovlivnit právě výběrem vhodného dodavatele plynu.

Co neregulovaná složka konkrétně zahrnuje?

Tato složka v sobě zahrnuje samotnou dodávku zemního plynu, dále cenu za strukturování dodávky plynu (tzn. vyrovnávání sezonních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu) a obchodní marži dodavatele plynu.

Cena za odběr zemního plynu se přitom u každého dodavatele skládá z  měsíčního poplatku, který s vyšší spotřebou zemního plynu stoupá, a z ceny za jednu megawatthodinu (MWh), která naopak s vyšší spotřebou zemního plynu klesá.

Osvobození od daně

V případě domácností navíc platí, že v ceně zemního plynu nemají zahrnutu spotřební daň. Dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jsou totiž od placení daně ze zemního plynu osvobozeny.

Výběr dodavatele plynu

Cenu zemního plynu tedy z větší míry ovlivňuje jeho dodavatel. Správným výběrem dodavatele zemního plynu můžete ušetřit až několik tisíc korun ročně. Mezi jakými dodavateli zemního plynu lze na území České republiky vybírat?

 • ARMEX ENERGY
 • CENTROPOL
 • ČEZ
 • E.ON
 • HALIMEDES
 • Pražská plynárenská
 • RWE
 • VEMEX Energie

 • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
 • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

  Další kritéria výběru

  Výběr nejlevnějšího dodavatele zemního plynu se navíc odvíjí od distribučního území, pod které spadáte (tedy E.ON distribuce, JMP Net, SMP Net, VČP Net, Pražská plynárenská Distribuce nebo RWE GasNet), a také od toho, jakým způsobem vaše domácnost zemní plyn využívá. Tj. zda na zemním plynu pouze vaříte, vaříte a ohříváte vodu, nebo vaříte, ohříváte vodu a topíte.