Cena zemního plynu pro domácnost se skládá z regulované složky, kterou stanovuje Energetický regulační úřad, a neregulované složky, kterou ovlivňuje přímo dodavatel zemního plynu. V ceně zemního plynu pro domácnost není zahrnuta daň z plynu, protože je domácnost z placení této daně osvobozena.

Domácnosti šetří

Podle České plynárenské unie spotřeba plynu v českých domácnostech v posledních letech znatelně klesá. Domácnosti se totiž snaží šetřit, neboť cena plynu se zvyšuje, a tak jednoduše snižují jeho spotřebu. Dalším z důvodů snížení spotřeby plynu bývá často také mírnější zima, zateplování domů nebo zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Osvobození od daně

České domácnosti mají v ceně zemního plynu zahrnutou regulovanou složku, kterou určuje Energetický regulační úřad, a která je tudíž pevná a neměnná. Další složku ceny zemního plynu pro domácnost tvoří neregulovaná složka, na jejíž výši má vliv dodavatel zemního plynu. Tato neregulovaná složka přitom tvoří více než osmdesát procent výsledné ceny zemního plynu.

V případě české domácnosti navíc platí, že v ceně zemního plynu nemá zahrnutu spotřební daň. Dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jsou totiž od placení daně ze zemního plynu domácnosti osvobozeny.

Cena se odvíjí od území

Cena zemního plynu pro domácnost se odvíjí od daného distribučního území, pod které tato domácnost spadá. Česká republika se dělí celkem na šest distribučních území zemního plynu. A to na distribuční území E.ON distribuce, JMP Net, SMP Net, VČP Net, Pražská plynárenská Distribuce a RWE GasNet. V odpovídajícím distribučním území si pak domácnost může libovolně vybírat mezi několika dodavateli zemního plynu a zvolit si pro sebe toho nejvýhodnějšího.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

Nejlevnějšího dodavatele zemního plynu v rámci distribučního území, pod které spadáte, byste měli volit především s ohledem na způsob, jakým vaše domácnost zemní plyn spotřebovává. Tzn., že vaše domácnost na zemním plynu:

a) buď pouze vaří (průměrná spotřeba 7 MWh ročně),

b) vaří a ohřívá vodu (průměrná spotřeba 23 MWh ročně),

c) nebo vaří, ohřívá vodu a topí (průměrná spotřeba 44 MWh ročně).

Poté stačí srovnat aktuálně platné ceníky zemního plynu.

Vaření

Nejlevnější dodavatelé plynu při roční spotřebě 7 MWh dle jednotlivých distribučních území:

I. Distribuční území E.ON distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je ČEZ. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 10 690 Kč.

II. Distribuční území JMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 10 061 Kč.

III. Distribuční území SMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 10 538 Kč.

IV. Distribuční území VČP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 10 802 Kč.

V. Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je Halimedes. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 8 306 Kč.

VI. Distribuční území RWE GasNet – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 7 MWH zemního plynu vyjde na 11 018 Kč.

Vaření a ohřev vody

Nejlevnější dodavatelé plynu při roční spotřebě 23 MWh dle jednotlivých distribučních území:

I. Distribuční území E.ON distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je ČEZ. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 30 328 Kč.

II. Distribuční území JMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 29 237 Kč.

III. Distribuční území SMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 30 610 Kč.

IV. Distribuční území VČP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 30 989 Kč.

V. Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je Halimedes. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 24 409 Kč.

VI. Distribuční území RWE GasNet – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 23 MWH zemního plynu vyjde na 30 729 Kč.

Vaření, ohřev vody a topení

Nejlevnější dodavatelé plynu při roční spotřebě 44 MWh dle jednotlivých distribučních území:

I. Distribuční území E.ON distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je ČEZ. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 56 606 Kč.

II. Distribuční území JMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 55 023 Kč.

III. Distribuční území SMP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 57 687 Kč.

IV. Distribuční území VČP Net – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 58 094 Kč.

V. Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce – Nejlevnějším dodavatelem plynu je Halimedes. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 45 847 Kč.

VI. Distribuční území RWE GasNet – Nejlevnějším dodavatelem plynu je E.ON. Roční spotřeba 44 MWH zemního plynu vyjde na 57 298 Kč.

Zdroj: Průzkum časopisu dTest 2012