Detektor zemního plynu díky dokáže díky citlivým senzorům velmi rychle zareagovat na přítomnost zemního plynu. Detektor stanovuje přítomnost koncentrace zemního plynu, která se ovšem ještě nachází hluboko pod spodní mezí výbušnosti. Díky tomu lze zabránit vzniku výbušné směsi zemního plynu a vzduchu a následné explozi.

Nebezpečný únik plynu

Jelikož úniky zemního plynu mohou být velmi nebezpečné, detektor zemního plynu zajistí vaše bezpečí. Na přítomnost zemního plynu ve vzduchu vás totiž dokáže upozornit pomocí signalizačního zařízení, a to buď opticky, nebo akusticky. Detektor přitom signalizuje koncentraci zemního plynu ve vzduchu při dosažení pěti až deseti procent dolní meze výbušnosti.

Z čeho se detektor skládá?

Stabilní detektor zemního plynu, který má malé rozměry, se zpravidla skládá z několika částí. Stěžejní část tvoří vlastní detektor, další částí je signalizační zařízení s optickou či akustickou sirénou a přívod napájecího napětí. Detektor zemního plynu lze přitom napájet z běžné elektrické sítě.

Umístění detektoru zemního plynu

Zásadní význam má skutečnost, kam přesně detektor zemního plynu umístíte. Nejlepším řešením je detektor dát do míst, kde by nemusel být případný únik zemního plynu včas zjištěn. Jde například o sklepní prostory objektu, který je plynofikován.

Jak detektor funguje?

Nejprve zapněte napájení, zhruba deset sekund bude blikat zelená kontrolka. Jedná se totiž o stabilizaci detektoru. Následně se ozve krátké pípnutí, zelená kontrolka bude svítit trvale, a to v případě, že nebude detekována koncentrace zemního plynu v ovzduší.

V případě, že detektor signalizuje koncentraci zemního plynu ve vzduchu vyšší než pět procent, podle konkrétního stupně koncentrace se rozsvítí žlutá či červená kontrolka detektoru a zazní výstražné zvukové signály. Jestliže koncentrace zemního plynu ve vzduchu kles pod hranici pěti procent, tato výstražná optická a akustická signalizace ustane.

Specializovaná montážní firma

Detektor zemního plynu sami rozhodně neinstalujte, obraťte se na specializovanou montážní firmu, se kterou spolupracuje a proškolil ji váš dodavatel zemního plynu. Tyto specializované společnosti přitom provádění jak instalace, tak pravidelné kontroly detektorů zemního plynu. Za zmínku rovněž stojí, že někteří dodavatelé zemního plynu přispívají svým klientům na pořízení detektoru zemního plynu. Proto si ověřte, jak je na tom právě ten váš dodavatel.

Zkouška detektoru zemního plynu

Pokud chcete vyzkoušet, zda instalovaný detektor zemního plynu funguje, použijte plynový zapalovač – ovšem se zhasnutým plamenem. Jak dlouho vám po instalaci senzor přítomnosti zemního plynu v ovzduší vydrží? Zhruba pět let. Po uplynutí této doby byste měli myslet na to, že je třeba detektor zemního plynu vyměnit za nový.