Distribuce zemního plynu probíhá na velké vzdálenosti. Právě dálková přeprava zemního plynu je tím nejnáročnějším článkem řetězce cesty zemního plynu od ložiska až přímo k zákazníkovi.

Možnosti distribuce

Přírodní zemní plyn, který je po vytěžení upraven prostřednictvím technologie čištění na takovou kvalitu, aby jej šlo dále komerčně využívat, se v současné době přepravuje potrubím, anebo ve zkapalněném stavu tankery.

Přeprava potrubím

Zemní plyn se nejčastěji přepravuje potrubím. Evropa je v současné době protkána hustou sítí plynovodů, které vedou převážně pod zemským povrchem, nad zemí přitom vedou pouze v některých úsecích, kde je to nezbytné. Jmenujme například Jamal, Nord Stream, Green Stream, Europipe I nebo Europipe II.

dálkových plynovodů se zemní plyn dále přes předávací stanici distribuuje do systému vnitrostátní přepravy. Tímto systémem se pak zemní plyn dostává k jednotlivým přímým odběratelům, nebo do jednotlivých obcí.

Distribuce zemního plynu prostřednictvím plynovodu je ve srovnání s takovou železnicí mnohem levnějším, je-li v úvahu brána cena za jednotku dopraveného plynu. V nejnovějších potrubních systémech se provozní tlaky blíží až k 10 MPA a průměry plynovodů jsou často větší než jeden metr.

Plynovod Gazela

Plynovody dopravují do Evropy zejména zemní plyn z nalezišť nacházejících se v Severním moři, Rusku či Africe. Například v lednu 2013 byl v Přimdě na Tachovsku uveden slavnostně do provozu plynovod Gazela. Ten má Českou republiku připojit k ruskému zemnímu plynu, jenž proudí do Evropy severní cestou – tj. plynovodem Nord Stream vedeným po dně Baltského moře.

Díky zprovoznění plynovodu Gazela by tak Česká republika měla odebírat ruský zemní plyn bez závislosti na Ukrajině jako tranzitní zemi. Tento plynovod měřící 166 kilometrů, jehož výstavba odstartovala v roce 2010, však bude z hlediska distribuce zemního plynu důležitý pro celou Evropu – má totiž posílit její energetickou bezpečnost.

Právě neshody Ruska a Ukrajiny ohledně cen a dodávek plynu zamezily začátkem roku 2009 cestu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy, čímž došlo k výrazné komplikaci v zásobování zemním plynem především na Balkáně, ale i na Slovensku.

Přeprava tankery

Zemní plyn je na velké vzdálenosti distribuován nejen prostřednictvím plynovodů, ale také tankery přes moře a oceány. Tankery přepravují především zkapalněný zemní plyn (LNG). Za zmínku stojí rovněž fakt, že klasický zemní plyn po zkapalnění zmenší svůj objem zhruba 600krát.

Levnější LNG

Do Evropy se LNG, které je mimo jiné levnější než klasický zemní plyn, který je na starý kontinent distribuován plynovody, dováží zejména z Alžírska, Nigérie či Austrálie. Mezi hlavní dovozce LNG patří hlavně Španělsko, Velká Británie, Francie, Itálie a Belgie.

Zkapalněný zemní plyn se v cílovém terminálu přečerpá do zásobníků, postupně se odpařuje a pak se dodává do plynovodních distribučních soustav. V letech 2006 až 2011 mimo jiné vzrostl dovoz LNG do Evropy 2,5krát, a to zejména díky výstavbě nových terminálů pro příjem a opětovné zplynování LNG.