Jestliže chcete ve vašem domě zřídit plyn, musíte vyřídit spoustu nezbytných administrativních záležitostí. V prvé řadě je třeba s  distributorem zemního plynu uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Po úspěšném připojení plynové přípojky na distribuční soustavu dále musíte s vybraným dodavatelem plynu sepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Jak zřídit plyn v domě?

Jestliže si chcete ve své nemovitosti zřídit plynovou přípojku, kontaktujte nejprve s vyplněným formulářem Žádosti o připojení k distribuční soustavě společnost, která zajišťuje distribuci zemního plynu v oblasti vašeho bydliště.

Distribuční společnosti, které jsou držitelem licence na distribuci plynu v konkrétní oblasti, se v rámci České republiky dělí následovně:

 • E.ON distribuce, s. r. o. – Jihočeský kraj
 • Jihomoravská plynárenská – JMP Net, s. r. o. – Jihomoravský, Olomoucký kraj, část Zlínského kraje a Kraje Vysočina
 • Severomoravská plynárenská – SMP Net, s. r. o. – Moravskoslezský kraj a část Zlínského kraje
 • Východočeská plynárenská – VČP Net, s. r. o. – Královéhradecký, Pardubický kraj a část Kraje Vysočina
 • Pražská plynárenská Distribuce – hlavní město Praha
 • RWE Energie – RWE GasNet – Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj

Dohodnutí podmínek připojení

S distributorem plynu, pod jehož území spadáte, si následně dohodněte podmínky připojení zemního plynu. Jde například o způsob napojení k distribuční soustavě – podmínkou ovšem je, aby místo, kde žijete, bylo plynofikováno. Pro zřízení plynovodní přípojky proto s distributorem plynu sepište Smlouvu o připojení k distribuční soustavě.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Na základě Smlouvy o připojení k distribuční soustavy pak s vaším budoucím dodavatelem zemního plynu sepište Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Ideální je uzavřít obě smlouvy se společností, která vaší domácnosti zajišťuje právě distribuce zemního plynu. Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu můžete samozřejmě podepsat i s jiným dodavatelem zemního plynu, volba je pouze na vás.

Co potřebujete k uzavření smlouvy?

K uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu budete potřebovat následovat následující doklady:

 • Průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc.
 • Písemný souhlas většinového vlastníka dotčené nemovitosti se zavedením zemního plynu včetně souhlasu s instalací plynových spotřebičů.
 • Pro nové odběrné plynové zařízení platnou a kladnou zprávu o výchozí revizi, vystavenou oprávněným revizním technikem, která musí obsahovat doklad o tlakové zkoušce a posudek kouřových cest vystavený oprávněnou kominickou firmou.
 • Bankovní spojení.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu si zvolte raději na dobu neurčitou. Budete totiž moci kdykoliv a bez případných sankcí přejít k jinému, levnějšímu dodavateli zemního plynu.

 • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
 • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč