Ve vyúčtování spotřeby zemního plynu za určité časové období (nejčastěji jeden kalendářní rok) zcela jistě nenaleznete údaj, kolik vaši domácnost stojí kubík plynu. Proč je zde tento údaj vynechán? Odpověď je jednoduchá. Kubík je totiž lidové označení pro jeden metr krychlový (m3).

Údaje na faktuře

Faktura za odebraný plyn, kterou vám vystaví a následně pošle váš dodavatel zemního plynu, obsahuje vždy přesné údaje o spotřebě plynu a rovněž výslednou cenu za spotřebovaný plyn. Spotřeba plynu je přitom na faktuře uvedena v kilowatthodinách (kWh), případně megawatthodinách (MWh), a nikoliv v metrech krychlových či kubících.

Na faktuře je tedy zaúčtováno množství dodané energie. Oproti tomu dříve byl spíše na fakturách uváděn objem dodaného plynu v metrech krychlových, lidově řečeno v kubících.

Z kubíků na kilowatthodiny

K 1. dubnu roku 2001 totiž přešli všichni čeští dodavatelé zemního plynu z účtování dodávek zemního plynu zákazníkům v objemových jednotkách, metrech krychlových neboli kubících, na účtování v energetických jednotkách, kilowatthodinách.

Co bylo hlavním důvodem této změny? Za prvé objektivnější způsob vyhodnocování spotřeby zemního plynu. Za druhé pak sladění norem a metod, které se používají v České republice v oblasti plynárenství, s legislativou Evropské unie.

Podle odborníků nový způsob vyúčtování spotřeby zemního plynu v kilowatthodinách snižuje jak pravděpodobnost možného kolísání kvality zemního plynu v průběhu odečtového období, tak rozdíly přetlaku zemního plynu, jež jsou způsobené nadmořskou výškou daného místa odběru.

Převod na kubíky

Pokud chcete zjistit, kolik stojí kubík plynu pro vaši domácnost, vycházejte z faktury, kterou vám vystavil váš dodavatel zemního plynu. Údaje uvedené na faktuře v kilowatthodinách jednoduše převeďte na kubíky, a to prostřednictvím tohoto vzorce: 1 kubík (m3 ) = 10,55 kWh. Přesnou hodnotu tohoto koeficientu mimo jiné naleznete vždy na faktuře za odebraný plyn.

Cena za jeden kubík

Jaká částka by vám měla vyjít? Předběžně počítejte s tím, že v současné době se cena jednoho kubíku plynu pohybuje v řádu 9 až 20 Kč. Pokud však domácnost plynem nejen topí, ale i ohřívá vodu nebo na plynu vaří, pohybuje se v současné době cena plynu za m3 kolem 17 Kč.

Čím je tato cena za spotřebovaný jeden kubík zemního plynu určena? Cena za jeden kubík plynu se totiž skládá ze dvou základních složek, a to složky regulované a složky neregulované.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

Plaťte méně za kubík plynu

Neregulovanou složku ceny zemního plynu stanovuje Energetický regulační úřad. Tato složka je pevná a neměnná, proto ji nemohou dodavatelé plynu nikterak ovlivnit. Na výslednou cenu plynu má ve výsledku vliv zhruba z dvaceti procent.

Výše neregulované složky, která tvoří zhruba osmdesát procent výsledné ceny zemního plynu, je významně ovlivněna právě samotným dodavatelem plynu. Chcete-li platit méně za spotřebovaný kubík zemního plynu, zkuste se poohlédnout po levnějším dodavateli.