Plánujete v domě, kde žijete, montáž plynu? Tuto práci rozhodně svěřte specializovaným firmám, které mají s montáží plynu několikaleté zkušenosti. Tyto společnosti by vám měly navíc nabídnout kompletní servis, a to od zapojení domovní přípojky plynu až po připojení plynového sporáku.

Jednotlivé kroky montáže plynu

Z jakých kroků by se měla montáž plynu skládat? V prvé řadě by měla autorizovaná společnost, na niž se obrátíte, vypracovat projekt napojení domovní plynové přípojky, vybrat materiály vhodné pro vnitřní rozvod topení a také vám poradit při výběru vhodného plynového kotle i jednotlivých druhů plynových spotřebičů.

Vnitřní instalace plynu

Následujícím krokem je samotná realizace, kterou mohou taktéž provádět pouze autorizované instalační firmy. Jde v prvé řadě kromě zapojení přípojky plynu o vnitřní instalaci plynu. Vnitřní instalace začíná ve schválené typové plynoměrné skříňce HUP (tj. hlavní uzávěr plynu), která je umístěná na hranici pozemku, anebo v obvodové zdi domu.

Dále následuje instalace vnitřních rozvodů plynu. Potrubí užitá k rozvodům plynu jsou vyrobena zpravidla z mědi či oceli, moderní alternativou je rovněž plast pokrytý hliníkovou vrstvou.

Pozor na únik plynu

Při instalaci domovních rozvodů plynu je třeba dávat pozor na to, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu, což by mohlo v extrémním případě vést k otravě plynem nebo případně k ničivému výbuchu plynu.

Potrubí použité na domovní rozvody plynu tedy musí zůstat po celou dobu své životnosti plynotěsné. Pokud je toto potrubí společností, jež se specializuje na montáž plynu, dobře navržené a profesionálně nainstalované, pak je požadavek plynotěsnosti splněn.

Montáž plynového kotle a spotřebičů

Součástí montáže plynu do domácnosti je samozřejmě také instalace plynového kotle a jednotlivých spotřebičů na zemní plyn. Nezapomeňte si předem vybrat nový kvalitní plynový kotel, které vám v následujících letech přinese významnou úsporu na topení zemním plynem.

Montáž plynoměru

Poté, co autorizovaná společnost provede vnitřní instalaci plynu a dokončí domovní přípojku plynu, a poté, co vaše domácnost uzavře s vybraným dodavatelem plynu Smlouvu o dodávce zemního plynu, nainstaluje vám pracovník dané dodavatelské společnosti plynoměr.

S ohledem na bezpečnost byste měli před samotnou montáží plynoměru předložit přítomnému pracovníkovi platné doklady o provedené revizi plynového zařízení a o provedené tlakové zkoušce.

Montáž plynu do auta

Zemní plyn si můžete nainstalovat i do auta. V současnosti je totiž velmi užívaným pohonem do automobilů ekologický zemní plyn, a to buď v kapalné (LPG) či stlačené (CNG) formě. Pokud plánujete, že začnete namísto benzínu či nafty jezdit právě na zemním plynu, jenže nechcete investovat do nového automobilu ve verzi CNG (případně LPG), můžete si svůj stávající vůz nechat ve specializovaném autoservisu přestavět právě na CNG či LPG. Za montáž plynu do auta přitom zaplatíte v rozmezí 25 tisíc až 40 tisíc korun.