Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem, který není sám o sobě jedovatý. Jeho nedokonalým spalováním však může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Vyskytuje-li se oxid uhelnatý v uzavřených prostorech, právě v tomto případě se pak mluví o otravě zemním plynem.

Nedokonalé spalování zemního plynu

Jak otrava zemním plynem probíhá? Jedovatý oxid uhelnatý (CO) se může vytvořit například v důsledku špatného odvětrání plynových spotřebičů, anebo při nedokonalém hoření různých spotřebičů na zemní plyn – třeba průtokového ohřívače vody v koupelně.

Nebezpečný oxid uhelnatý se přitom dokáže při vdechování navázat na krevní barvivo neboli hemoglobin více než dvěstěkrát silněji než kyslík. Zablokovat schopnost krve vázat a přenášet kyslík navíc dokáže pouze malá koncentrace tohoto plynu.

Postupná otrava člověka

Vdechování oxidu uhelnatého tedy může způsobit postupnou otravu člověka. Platí přitom, že čím je v místnosti či domě, kde došlo k nedokonalému spalování zemního plynu či špatnému odvětrání plynových spotřebičů, více oxidu uhelnatého, tím otrava i její závažnost postupuje mnohem rychleji.

Zrádný oxid uhelnatý

Zrádnost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že se jedná o bezbarvý a nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Člověk tak tento jedovatý plyn nemá šanci jakýmkoli způsobem rozpoznat. Podle statistik jsou náhodné otravy oxidem uhelnatým nejčetnější především ve studených měsících (tedy od října do března) a v oblastech se studenějším klimatem.

V jakých případech otrava plynem nejčastěji vzniká?

 • Pokud dlouhodobě používáte plynové spotřebiče bez odtahu spalin, jež máte umístěny v místnosti, která není řádně větraná.
 • Pokud nemáte správně seřízeny hořáky plynových spotřebičů, anebo jsou tyto hořáky ve špatném technickém stavu. Tzn., jsou například zrezavělé, propálené nebo zanesené nečistotami.
 • Pokud jsou nečistotami zaneseny výměníkové plochy průtokových ohřívačů vody a kotlů.
 • Pokud je ucpaný komín nebo jsou kouřovody, které odvádí spaliny do komína netěsné, zkorodované či špatné dimenzované.

Jak otravě zemním plynem předejít?

 • Zkontrolujte, zda je plynovodní potrubí řádně připevněno a je v řádném stavu. Velmi důležité je rovněž i to, aby měl kryt potrubí větrací otvory.
 • V místnostech, kde máte plynové spotřebiče, musíte mít otevřeny větrací vzduchové otvory. Dané místnosti rovněž musíte sami pravidelně větrat.
 • Hadice od spotřebičů k plynovým zásuvkám nesmí být ohnuty. Tyto hadice musí být v případě plynových sporáků také dostatečně vzdáleny od plamene.
 • Všechny viditelné plameny při spalování zemního plynu musí hořet modře.
 • Plynový spotřebič by měl pracovat bez sazí.
 • Pokud uvedete plynový spotřebič do chodu, měl by pracovat bez hluku a zápachu.
 • Snažte se pravidelně provádět vizuální kontrolu hořáků plynových spotřebičů. Máte-li pocit, že jsou poškozeny nebo nesprávně seřízeny, opravte se na specializovanou firmu.