V případě rodinného domu a rozvodů plynu se mluví o tzv. spotřebních plynovodech. Na domovní rozvody plynu jsou přitom napojeny podzemní rozvody, jimiž plynárenské společnosti distribuují do domácností zemní plyn.

Domovní rozvody plynu

Domovní rozvody plynu začínají plynoměrem, který se osazuje spolu s hlavním uzávěrem plynu (tzv. HUP) a regulátorem tlaku do normované skříně ihned na hranici pozemku. Odtud se plyn vede domovním plynovodem přímo k plynovým spotřebičům, které jsou používány v domácnosti.

O jaké plynové spotřebiče se konkrétně jedná? Především o plynový kotel, průtokový ohřívač teplé vody nebo plynový sporák. A to s ohledem na to, zda domácnost plynem pouze topí, nebo také plynem ohřívá vodu a na plynu vaří. Před každým plynovým spotřebičem se mimo jiné osazuje tzv. uzavírací armatura.

Rozvody plynu se liší

Rozvody plynu v rodinných domech se ovšem odlišují od rozvodů plynu v bytových domech a panelácích. V druhém případě se totiž plynoměry nalézají na chodbách u vstupů do konkrétních bytů. Jindy jsou plynoměry umístěny i přímo v bytových jádrech.

Potrubí použité na rozvody plynu

Potrubí, které je užito k vnitřním rozvodům plynu, je vyrobeno především z mědi a oceli, moderní alternativou je rovněž plast pokrytý hliníkovou vrstvou. Používá se i celoplastové potrubí s vrstvou, jež brání prostupu zápachu plynu přes stěnu trubky.

V minulosti se rozvody plynu vedly pouze po povrchu stěn. V současné době se mohou vést také skrytě, a to ve zdech pod omítkou.

Plynotěsnost potrubí

Při instalaci domovních rozvodů plynu je třeba dávat pozor na to, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu, což by mohlo v extrémním případě vést k otravě plynem nebo případně k ničivému výbuchu plynu.

Potrubí použité na domovní rozvody plynu tedy musí zůstat po celou dobu své životnosti plynotěsné. Pokud je toto potrubí společností, jež se specializuje na montáž plynu, dobře navržené a profesionálně nainstalované, pak je požadavek plynotěsnosti splněn.

Revize rozvodů plynu

Nejen plynové spotřebiče, ale i domovní rozvody plynu by měly pravidelně podstupovat povinné kontroly. Jde konkrétně o tzv. běžnou kontrolu zařízení, výchozí revizi a provozní revizi. Jaké nedostatky může zjistit revizní technik při kontrole rozvodů plynu? Jde především o stárnutí materiálu plynového potrubí, jeho mechanické poškození nebo také jeho netěsnost.

Revizní zpráva

Po provedení kontroly plynových zařízení vyplňuje revizní technik tzv. revizní zprávu. Co se musí v revizní zprávě objevit?

  • Jméno a číslo oprávnění revizního technika plynových zařízení.
  • Jméno a příjmení majitele domu.
  • Datum kontroly.
  • Rozsah revize.
  • Popis revidovaného zařízení.
  • Zjištěné závady.
  • Návrhy na odstranění revizních závad.
  • Podpis revizního technika.