Vzácné plyny jsou označovány také jako inertní, ušlechtilé či netečné plyny. K této skupině plynů bez barvy a zápachu, z nichž většina byla objevena britským chemikem Williamem Ramsayem, patří hélium, neon, argon, krypton, xenon, radon a ununoctium Výskyt vzácných plynů Vzácné plyny se všechny do jednoho vyskytují ve vzduchu. Nejčetnější je přitom argon, který tvoří zhruba 0,93…