Technické plyny v současné době člověka provází dennodenně. Podstatná část předmětů, které používá, a služeb, jež využívá, byla totiž vyrobena právě za použití této skupiny plynů.

Skupina technických plynů

Které plyny lze k technickým plynům konkrétně zařadit? Patří se zpravidla plyny nebo plynné směsi, které jsou do průmyslu dodávány pro nejrůznější technologické aplikace. Tyto plyny a plynné směsi jsou tak vhodné nejen pro klasické svěřování a řezání, své místo mají také v potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu, zdravotnictví, metalurgii, sklářství nebo při výrobě stavebních hmot.

Mezi technické plyny především patří kyslík, dusík a argon, jež jsou součástí atmosférického vzduchu, dále pak amoniak neboli čpavek, helium, vodík, oxid uhličitý a acetylen. K technickým plynům se navíc řadí i plyny a směsi pro svařování nebo pro laserové technologie.

Technické plyny ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví se používají technické plyny jako medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, oxid dusný – známý jako rajský plyn, oxid uhličitý, kapalné hélium a kapalný dusík. V oblasti zdravotnictví nachází uplatnění také speciální plyny a plynné směsi. Například xenon pro inhalační anestezii, anebo hexafluorid síry pro oční chirurgii.

Technické plyny a potravinářský průmysl

Technické plyny a plynné směsi se ve velkém užívají také v potravinářském průmyslu. Ať už jde o výrobu perlivých nealkoholických nápojů, piva, mléčných výrobků, zmrzliny, pečiva, uzenin, nebo vín a likérů. Například oxid uhličitý se používá k sycení nápojů, ke zvýšení trvanlivosti potravinářských produktů nebo při přepravě potravin v chladicích boxech.

Takový kyslík je zase nedílnou součástí plynných směsí, jež nachází využití při balení čerstvého masa. V tomto případě je totiž třeba udržet vysoké procento kyslíku, aby byl zachován jak čerstvý vzhled masa, tak aby se zpomalilo množení některých druhů bakterií.

Technické plyny a ochrana životního prostředí

Technické plyny pomáhají také chránit životní prostředí. Hlavní roli v tomto případě hraje především kyslík, který je užíván k čištění odpadních vod. Z čistého kyslíku se také vyrábí ozon, který nachází využití při úpravě a zpracování pitné vody. Pro regulaci pH odpadních vod se zase používá oxid uhličitý.

Amoniak, acetylen, argon

V oblasti průmyslu se využívají i další technické plyny, jako třeba amoniak, acetylen a argon. Takový amoniak neboli čpavek má své místo v elektronickém průmyslu jako provozní plyn ve výrobě polovodičů, v chladničkách jako chladicí prostředek či v chemickém průmysl při výrobě hnojiv.

Acetylen se již začátkem 20. století využíval třeba při svařování a řezáním autogenem nebo v oblasti civilních a námořních osvětlovacích systémů. Argon je taktéž vhodný pro svařování, je navíc nezbytnou součástí při výrobě airbagů.