Zemní plyn je plynem bez zápachu, který je ovšem vysoce hořlavý, neboť je z více než devadesáti procent tvořen metanem. Pokud zemní plyn unikne do ovzduší, může dojít k tomu, že v kombinaci se vzduchem vytvoří výbušnou směs. Ta se dokáže velmi snadno vznítit a způsobit požár.

Přidání zapáchajících plynů

Zemní plyn je původně plynem bez zápachu. Aby jej šlo ovšem v případě jeho úniku vnímat čichem, plynárenské společnosti jej obohacují o silně zapáchající plyny (například ethylmerkaptan), a to ještě před dodáním plynu do distribuční sítě. Díky tomu lze čichem ve vzduchu ucítit zemní plyn v koncentraci vyšší než jedno procento.

Kontakt plynu se vzduchem

Jestliže by se totiž dostalo větší množství zemního plynu do kontaktu se vzduchem, mohlo by dojít k výbuchu. Podnětem k výbuchu zemního plynu by přitom mohla být třeba cigareta, svíčka, hořicí zápalka, elektrická jiskra nebo silně rozpálená plocha.

Únik zemního plynu

úniku zemního plynu může dojít například na jakémkoli mechanickém spoji domovního rozvodu zemního plynu, na plynoměru, na plynovém spotřebiči, na domovním regulátoru zemního plynu, ale také na plynovém uzávěru před plynoměrem, před plynovým spotřebičem nebo i na hlavním uzávěru plynu.

Jak předcházet výbuchu plynu

Aby se předešlo nepříjemným nehodám, a zabránilo se tak výbuchu plynu, mělo by být v každé domácnosti, jež zemní plyn používá k topení, vaření či ohřevu vody, zavedeno několik bezpečnostních opatření. Právě tato opatření dokážou eliminovat riziko úniku zemního plynu a jeho případného výbuchu.

Na co si dát pozor?

Aby nedošlo k úniku zemního plynu a jeho případnému výbuchu, měli byste:

  • myslet na to, aby byly plynové spotřebiče a domovní rozvody plynu řádně kontrolovány a udržovány po návodů jejich výrobců a dodavatelů,
  • místnost, kde je zařízení na zemní plyn používáno, pravidelně a řádně větrat,
  • obrátit se v případě, když se vám zařízení na zemní plyn rozbijete, pouze na odbornou společnost, jež má oprávnění pro provádění těchto prací.

Výchozí a provozní revize

Jestliže si koupíte zařízení na zemní plyn, měli byste jej před jeho uvedením do provozu nechat podrobit výchozí revizi. Jde vlastně o celkovou prohlídku a vyzkoušení, jejichž prostřednictvím se zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost tohoto zařízení. Jednou za tři roky se navíc provádějí provozní revize, a to na zařízení na zemní plyn, které jsou provozované právnickou či fyzickou podnikající osobu.

Kontroly a odborné prohlídky

Nejméně jednou ročně se rovněž na vyhrazených plynových zařízeních provádějí kontroly. Během kontroly se posuzuje, zda zařízení na zemní plyn odpovídá požadavkům požární ochrany a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

V nízkotlakových kotelnách na zemní plyn se zase provádějí tzv. odborné prohlídky, které mají rovněž za úkol zjistit, zda je zajištěna bezpečnost práce i požární ochrana.