O zemním plynu je známo, že se jedná o vysoce výhřevný přírodní plyn, který je složen z plynných uhlovodíků a nehořlavých složek – především dusíku a oxidu uhličitého. Výhřevnost přitom udává, jaké teplo se uvolní spálením jednoho kilogramu daného paliva.

Faktory ovlivňující výhřevnost

Výhřevnost zemního plynu je ovlivňována mnoha faktory. Závisí například na konkrétní dodávce zemního plynu, atmosférickém tlaku, teplotě či relativní vlhkosti.

Na výhřevnost zemního plynu má rovněž vliv jeho složení. Tak například alžírský zemní plyn vykazuje ve srovnání s plynem z Ruska vyšší výhřevnost, a to díky tomu, že obsahuje až o dvanáct procent více uhlovodíků – tj. ethanu, propanu a butanu. V porovnání se zemní plynem s Alžírska a Ruska, má nižší výhřevnost zase zemní plyn z Nizozemska, neboť obsahuje vyšší množství inertních látek – tj. dusíku a oxidu uhličitého.

Spalné teplo

Od roku 2001 však došlo ke změně české legislativy a s pojmem výhřevnost se již takřka nesetkáte. Ve výpočtech a fakturacích v současné době totiž pojem výhřevnost nahrazuje tzv. spalné teplo.

Co pojem spalné teplo znamená? Jde o takové množství tepla (udané v kWh nebo MJ), které se uvolní dokonalým spálením určitého množství plynu se vzduchem. Tlak, při kterém spalování probíhá, je po celou dobu konstantní. Všechny zplodiny jsou ochlazeny na výchozí teplotu složek, které se účastní spalování. Při této teplotě musí být nací všechny zplodiny v plynném stavu. Pouze voda, která při spalování vznikne, je při této teplotě v kapalném stavu.

Spalné teplo vs. výhřevnost

Naopak výhřevnost je spalné teplo, které je zmenšené o výparné teplo vody, vzniklé z paliva během hoření.

Spalné teplo a výhřevnost některých plynů

Typ paliva Spalné teplo
[MJ/m³]
Výhřevnost

[MJ/m³]

Zemní plyn 37,69 33,92
Propan 95,5 87,86
Butan 125,72 116,02

Zdroj: Jergym.cz

Spalné teplo zemního plynu podle původu

Země původu Spalné teplo
[MJ/m³]
Alžírsko 42
Bangladéš 36
Kanada 38,2
Indonésie 40,6
Nizozemí 33,3
Norsko 39,9
Rusko 38,2
Saudská Arábie 38
Spojené království 39,7
USA 38,4
Uzbekistán 37,9

Zdroj: Wikipedia.org

Hodnota spalného tepla v ČR

Jaká je průměrná hodnota spalného tepla zemního plynu, používaného v České republice? Tuzemský zemní plyn je přepočítáván hodnotou 10,5 kWh/m3, tj. 37, 8 MJ/ m3 – měřeno při 15 °C a 101,325 kPa.

Každopádně platí, že změny ve spalném teple se vždy projeví ve spotřebě. Nižší spalné teplo totiž znamená vyšší spotřebu zemního plynu vyjádřenou v objemových jednotkách a naopak.

Skutečná hodnota spalného tepla v obci

Skutečnou hodnotu spalného tepla ve vašem městě nebo obci se dozvíte na faktuře za zemní plyn, kde je uveden průměr spalného tepla objemového za fakturační období. Chcete-li se o hodnotě spalného tepla informovat konkrétněji, zkuste se obrátit na zákaznickou linku svého dodavatele zemního plynu.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč