Plynárenské společnosti zasílají svým klientům na základě zaznamenaného stavu jejich plynoměrů vyúčtování plynu za určité časové období. Vyúčtování za spotřebovaný zemní plyn je minimálně dvoustránkovým dokumentem obsahujícím několik zásadních údajů, ve kterých by se měl každý spotřebitel plynu správně orientovat.

Nedoplatek vs. přeplatek

Vyúčtování plynu provádí dodavatel plynu zpravidla jednou ročně. Na vyúčtování, které dodavatel svému zákazníkovi posílá společně s fakturou, je především uvedena výše nedoplatku, nebo případě přeplatku za spotřebovaný zemní plyn.

Jaké údaje vyúčtování plynu obsahuje?

  • Identifikační údaje dodavatele – Na první straně nahoře je uveden název společnosti, její adresa, IČ, DIČ a bankovní spojení.
  • Identifikační údaje odběratele – Na první straně jsou uvedeny také údaje zákazníka. A to jméno, adresa, zákaznické číslo a číslo odběrného místa ve formě 18místného číselného EIC kódu.
  • Fakturační údaje – Fakturační údaje zahrnují datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum splatnosti faktury a fakturační období. Naleznete zde i variabilní symbol, který se vztahuje k vašemu zákaznickému číslu, číslu odběru, nebo číslu faktury.
  • Rekapitulace k vyúčtování spotřeby plynu – Jde vlastně o rekapitulaci částek, jež vám byly fakturovány, o odpočet zaplacených záloh a o stav vašeho zákaznického účtu s tím, že vám bude fakturován buď přeplatek, nebo nedoplatek za spotřebovaný zemní plyn.
  • Vyúčtování spotřeby plynu – Jde o podrobný rozpis fakturované částky do dílčích fakturačních období a jednotlivých cenových složek. Výsledná cena plynu se totiž skládá z regulované ceny, kterou určuje Energetický regulační úřad, a z neregulované ceny, kterou ovlivňuje sám dodavatel plynu.
  • Rozpis záloh na další období.

Změna ve vyúčtování plynu

K 1. dubnu roku 2001 přešli všichni čeští dodavatelé zemního plynu z účtování dodávek zemního plynu zákazníkům v objemových jednotkách (metrech kubických – ) na účtování v energetických jednotkách (kilowatthodinách – kWh).

Co bylo hlavním důvodem této změny? Za prvé objektivnější způsob vyhodnocování spotřeby zemního plynu. Za druhé pak sladění norem a metod, které se používají v České republice v oblasti plynárenství, s legislativou Evropské unie.

Podle odborníků nový způsob vyúčtování spotřeby zemního plynu v kilowatthodinách snižuje jak pravděpodobnost možného kolísání kvality zemního plynu v průběhu odečtového období, tak rozdíly přetlaku zemního plynu, jež jsou způsobené nadmořskou výškou daného místa odběru.

Jak za odebraný plyn platit?

Od plynárenské společnosti, od níž odebíráte zemní plyn, vám přišlo vyúčtování plynu. Částku za odebraný zemní plyn můžete přitom zaplatit několika způsoby. Kromě platby poštovní poukázkou (tj. složenkou) je pohodlným způsobem úhrady záloh konečného vyúčtování plateb také inkaso, které si nastavíte na svém bankovním účtu.

Místo inkasa si lze na bankovním účtu zadat i trvalý příkaz k úhradě, který umožňuje automaticky provádět pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek z účtu ve prospěch účtu příjemce.