Vzácné plyny jsou označovány také jako inertní, ušlechtilé či netečné plyny. K této skupině plynů bez barvy a zápachu, z nichž většina byla objevena britským chemikem Williamem Ramsayem, patří hélium, neon, argon, krypton, xenon, radon a ununoctium

Výskyt vzácných plynů

Vzácné plyny se všechny do jednoho vyskytují ve vzduchu. Nejčetnější je přitom argon, který tvoří zhruba 0,93 procenta zemské atmosféry. Kromě toho se jeden ze vzácných plynů – hélium, které je mimo jiné nejrozšířenějším prvkem vesmíru a lze jej nalézt ve všech hvězdách, ale i na Merkuru a Měsíci, vyskytuje rovněž v zemním plynu. Další vzácný plyn – radon – zase dále vzniká radioaktivním rozpadem prvku rádia, které je součástí hornin.

Hélium

Vzácný plyn hélium má spoustu zajímavých vlastností, a to hlavně v kapalném stavu. Jde totiž o jedinou látku, která při nízkých teplotách a normálním tlaku zůstává kapalná až k teplotě absolutní nuly. Hélium má rovněž ze všech látek nejnižší bod varu.

Hélium je známo jako plyn do balonků, rovněž se s ním namísto vodíku plní vzducholodě. Hélium se dále využívá i v jiných oblastech. Při hlubinném mořském potápění je nosným plynem pro kyslík, využívá se také k usnadnění dýchání syntetických dýchacích směsí, jež užívají hlubinní potápěči při vědeckém výzkumu. Héliem jsou dále plněny meteorologické balony a sondy. Nachází uplatnění rovněž v chemickém průmyslu, a to jako nosný plyn při analýze čistoty a složení chemických sloučenin plynovou chromatografií.

Neon

Neon je po argonu druhým nejrozšířenějším vzácným plynem, který se vyskytuje v zemské atmosféře. Odtud se k dalšímu využití získává frakční destilací zkapalněného vzduchu. Neon v současné době složí k výrobě osvětlovacích těles či různých světelných indikátorů, kterým se říká neonky. Tento vzácný plyn najde využití nejen v případě svítících reklam, ale také jako náplň do některých druhů laserů.

Argon

Vzácný plyn argon tvoří zhruba jedno procento zemské atmosféry. Podobně jako neon se získává frakční destilací zkapalněného vzduchu. A kde nachází argon uplatnění. V metalurgii, při svařování kovů, v potravinářském průmyslu nebo analytické chemii.

Krypton

Kromě toho, že se krypton nachází v zemské atmosféře, vzniká rovněž jako jeden z produktů radioaktivního rozpadu uranu. Vyskytuje se rovněž v plynných produktech jaderných reaktorů. Tento vzácný plyn lze využít především v osvětlovací technice – k plnění kryptonových žárovek, ve výbojkách či obloukových lampách.

Xenon

Xenon se stejně jako ostatní vzácné plyny také nachází v zemské atmosféře. Vyskytuje se rovněž v některých pramenech minerálních vod, kam se může dostat jako produkt rozpadu izotopů uranu a plutonia. Xenon má velmi malý elektrický odpor (ostatně jako všechny další vzácné plyny), vede tak výborně elektrický proud. Proto xenon nachází uplatnění v osvětlovací technice.

Radon

Radon je radioaktivním vzácným plynem, který je přítomen jednak v menším množství v atmosféře, jednak (a to nejčastěji) vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu jader radia, thoria a uranu. Zvýšený výskyt radonu v určité oblasti může znamenat nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic. Nebezpečné však nejsou pouze samotné izotopy radonu, ale spíše produkty jeho přeměny – polonium 218Po a 214Po.