V roce 2013 si domácnosti, které odebírají zemní plyn, opět o něco připlatí. Došlo totiž ke zdražení plynu, a to v řádu jednoho až tří procent. Ke zvýšení ceny plynu tentokrát v tuzemsku došlo v důsledku změny sazby DPH a rovněž v důsledku zvýšení regulované ceny plynu.

Zdražení plynu v roce 2013

Zvýšení ceny zemního plynu nebylo primárně způsobeno tím, že by podražil některý z dodavatelů zemního plynu. Zdražení plynu totiž způsobila změna daně z přidané hodnoty o jedno procento (tj. z 20 na 21 procent) a dále pak zdražení regulované složky ceny za plyn.

Regulovaná složka, kterou stanovuje Energetický regulační úřad, tvoří zhruba dvacet pět procent z celkové ceny zemního plynu. K největšímu nárůstu regulované složky ceny za plyn došlo v Praze, a to o jedenáct procent, nejméně pak v jižních Čechách, a to o tři až čtyři procenta.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

Jak se zdražení dotýká domácností

Tabulka níže ukazuje, jak se zdražení plynu počátkem roku 2013 dotklo domácností, které zemním plynem vaří, ohřívají vodu a vytápí a které mají roční spotřebu 30 MWh. Tabulka ukazuje, že v jednotlivých regionech České republiky došlo ke zdražení plynu v řádu jednoho až tří procent.

Region Dodavatel Únor 2012 Únor 2013 Změna 2012/2013
Praha Pražská plynárenská a.s. 41 175Kč 42 184 Kč 2%
Jižní Čechy E.ON Energie, a.s. 40 367 Kč 41 675 Kč 3%
Jižní Morava Jihomoravská plynárenská a.s. 48 723 Kč 49 355 Kč 1%
Střední, Západní, Severní Čechy RWE Energie a.s. 49 855 Kč 50 572 Kč 1%
Východní Čechy RWE Východočeská plynárenská, a.s. 50 140 Kč 50 633 Kč 1%
Severní Morava RWE Severomoravská plynárenská, a.s. 49 802 Kč 50 763 Kč 2%

Zdroj: Srovnejenergie.cz

Zrušení nulové sazby daně

Zrušit nulovou sazbu daně ze zemního plynu pro domácnosti. S takovou myšlenou si v poslední době pohrává česká vláda. Ministr financí Miroslav Kalousek totiž uvažuje, že během následujících let zavede nové daně. Jedna z nich by se přitom měla zásadně dotknout právě také ceny zemního plynu.

Tímto krokem by se však podle České plynárenské unie mohla cena zemního plynu pro domácnosti dostat až na hranici únosnosti. Zrušení výjimky z placení daně ze zemního plynu by mohla toto palivo zdražit až o 2,5 procenta.

Pokud by byla domácnostem zrušena výjimka z placení daně ze zemního plynu neboli ekologické daně a k tomu od roku 2014 vstoupila v platnost uhlíková daň, mohly by si domácnosti ve výsledku připlatit za každou MWh zemního plynu až sto korun.

Osvobození od daně

Výše daně ze zemního plynu je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabyl účinnost 1. ledna 2008. Tento zákon ovšem říká, že od placení daně ze zemního plynu jsou osvobození právě všichni ti, kteří uzavřeli smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro kategorii Domácnost.

Tito odběratelé zemního plynu proto nemusí dokládat čestné prohlášení ani žádat o povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Zemní plyn je tedy domácnostem automaticky fakturován jako zemní plyn, který je osvobozen od daně.