Změna dodavatele plynu bývá obvykle během na dlouhou trať. Celý proces změny dodavatele plynu, který však ve výsledku může znamenat významnou úsporu ve výši několika tisíc až desetitisíc korun ročně, často totiž trvá až čtyři měsíce.

Významná úspora

Rozumnou změnou dodavatele plynu můžete ušetřit až několik tisíc korun ročně. Pokud tedy právě uvažujete nad tím, že přejdete k jinému dodavateli zemního plynu, měli byste se nejprve zaměřit na získání informací a také na srovnání cen zemního plynu.

Výběr nového dodavatele plynu

Informace hledejte zejména na webových stránkách dodavatelů, kde naleznete také ceny za jednotku zemního plynu. Pomoci při rozhodování vám mohou také specializované společnosti, jež vám na požádání individuálně srovnají jednotlivé nabídky dodavatelů zemního plynu.

V tomto případě byste ovšem měli být obezřetní, zpravidla se totiž nejedná o nezávislé společnosti. Bývají spíš provázány s konkrétním dodavatelem zemního plynu a přednostně nabízejí jeho produkty, za což od něj inkasují také provizi.

Kalkulačka zemního plynu

Na internetu rovněž naleznete kalkulačky zemního plynu, které vám po zadání základních informací dokážou spočítat, kolik zaplatíte za zemní plyn u jednotlivých dodavatelů a kolik ušetříte oproti stávajícímu dodavateli. Měli byste ovšem myslet na to, že také v případě kalkulátorů však může docházet k jisté manipulaci s daty a s postavením jednotlivých dodavatelů zemního plynu v žebříčku.

  • Zadejte vaše údaje a srovnejte nabídky dodavatelů plynu.
  • Vyberte si levnějšího dodavatele a začněte šetřit v průměru až 5 000 Kč

Návštěva diskusních fór

Pokud jste si již vyhlédli konkrétního dodavatele plynu a uvažujete nad změnou, není od věci se ještě podívat na diskusní fóra, na nichž si uživatelé o tomto dodavateli vyměňují informace. Od bývalých či současných zákazníků dané distribuční společnosti se totiž můžete dozvědět velmi podstatné informace.

Přechod ke konkurenci

Jestliže jste si jisti, že změníte stávajícího dodavatele zemního plynu a přejdete ke konkurenci, nejprve musíte dát výpověď stávajícímu dodavateli plynu. Poté následuje uzavření smlouvy s novým dodavatelem a nahlášení změny dodavatele plynu u operátora trhu. Většinu veškerých technických a administrativních úkonů by za vás měl po podpisu smlouvy vyřídit právě nový dodavatel plynu.

Dva typy smluv

S novým dodavatelem zemního plynu můžete uzavřít dva typy smluv. Nejjednodušší možností je uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, kterou je nutné uzavřít nejpozději 18 kalendářních dnů před zahájením dodávek od nového dodavatele zemního plynu.

Můžete rovněž uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb – tzn. smlouvu o distribuci, smlouvu o dodávce, smlouvu o přepravě a smlouvu o uskladnění.

Časová koordinace

Ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem a uzavření smlouvy s novým dodavatelem zemního plynu byste se měli snažit časově zkoordinovat. Určující je v tomto případě délka výpovědní lhůty stávající smlouvy. Za nedodržení výpovědní lhůty by vám navíc mohly hrozit i sankce.